Děkujeme Jitce a Petrovi za milé fotky pomocnice Blackie.

Ani kakao na čumáčku mě neodradilo…