Jen velmi stručně o výstavách. Samozřejmě nám udělá radost, když  se majitelé našich štěňátek rozhodnou pro předvedení na výstavě.

Výstavy psů

Ocenění, zadávaná na výstavách psů se liší podle typu výstavy. Samozřejmě některé tituly jsou společné pro více druhů výstav a také známky jsou stejné pro všechny výstavy.

Udělené známky – platí pro všechny výstavy:

velmi nadějný (VN) – žlutá stužka -pro tř.dorostu
nadějný (N) – bílá stužka – pro tř. dorostu
výborný (V) – modrá stužka
velmi dobrý (VD) – červená stužka
dobrý (D) – zelená stužka
dostatečný – fialová stužka
nedostatečný

Vystavovaní psi jsou rozdělení do tříd.

tř. štěňat – 4-6 měsíců
tř. dorostu – 6-9 měsíců
tř. mladých – 9-18 měsíců
mezitřída – 15-24 měsíců
tř. otevřená – od 15 měsíců bez omezení
tř. pracovní – od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (otevírá se jen u některých plemen – služebních, loveckých…)
tř. vítězů – od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem národní, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy (otevírá se na národních výstavách)
tř. šampionů – od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem
tř. veteránů – od 8 let neomezeně

Kromě známek jsou udělovány tituly:

Mezinárodní výstava psů – zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS

Národní výstava – zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS

Klubová výstava – zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM

Speciální výstava – zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV

Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz

Krajská výstava – zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz

Co znamenají zkratky titulů:

CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB.

CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země – v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1.

res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2 -  pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1.

CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy -  zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC.

res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB.

NV = Národní vítěz; KV = Klubový vítěz; VSV = Vítěz speciální výstavy – zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB.

BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů.

BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 10 skupin FCI + neuznaná plemena) – do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny.

BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne – zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG.

BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy – do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD.

Kumulativní tituly:

ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION – udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ ŠAMPION – udělení tohoto titulu je podmíněno 1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem; 2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.

ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION – pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP.

MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.